Kampanya-1 Bugünlerin Toplumsal Olayları

Yalçın Toker

Kampanya-1 Bugünlerin Toplumsal Olayları

BUGÜNLERİN TOPLUMSAL VE SİYASAL OLAYLARINI DAHA İYİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN GEREKLİ 4 KİTAP: (Tamamı 1000 sayfa olan 65 TL’lik aşağıdaki dört kitap İndirimli: 39 TL) CUMHURİYET KAVGALARI VE TÜRK CUMHURBAŞKANLARI kitabından: • Türk milletinin kurduğu ilk cumhuriyet, bizimkinden 10 yıl önce kurulan Batı Trakya Cumhuriyeti idi. Gümülcine Belediye Başkanı Salih Hoca Cumhurbaşkanıilan edilmişti.. Bu Cumhuriyet 1919 yılına kadar üç kez kapatıldı. • Türk milletinin kurduğu 2. Cumhuriyet 9 Aralık 1917 tarihinde kurulan Kırım Cumhuriyeti idi. Cumhurbaşkanı Çelebi Cihan, Bayrağı: Gökbayraktı. • Atatürk Türkiye Cumhuriyetini nasıl kurdu? Saltanat ve Halifelik yanlıları ile nasıl mücadele etti? Atatürkün milletvekili olmasını öncelemek için Seçim Kanununa konulmak istenen maddeler nelerdi? Tasarıyı hazırlayanlar kimlerdi? • 1960 ihtilalinden sonra Cemal Gürsel’e karşı Cumhurbaşkanlığına aday olan Prof. Ali Fuat Başgil tekme ve silahlarla nasıl tehdit edilerek aday olması önlendi? Türkiyenin 4. Cumhurbaşkanı olan Gürsel’le, İsmet İnönü arasındaki bir konuşma: Gürsel: - Size karşıkusurluyuz Paşam.. Hareketimizi size önceden haber verseydik.. Emirleriniz bizim için daima Peygamber buyruğudur Sayın Paşam. İsmet İnönünün cevabı: - Memleket ve millet için hayırlı bir iş yaptınız: Cemal Gürsel’den sonra 5.,6. Cumhurbaşkanları; Cevdet Sunay, Fahri Korutürk.. 1980 ihtilali ve Kenan Evren’in Cumhurbaşkanlığı..Meclis’teki seçimde Ajda Pekkan’a, çağcı Necmi’ye bile oy çıkmıştı.. • 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafsızlığı konusunda konuşuyor; “Ben Cumhurbaşkanlığı yeminine bağlıyım. Partimden (ANAP) hukuken koptum fakat kalben kopamam..” (Bugünkü durumu hatırlayın ve kıyaslayın..) • Dokuzuncu Cumhurbaşkanı “Morison Süleyman”adıile tarihe geçen Demirel ve sonrakiler.. Kitabın devamında; Dünya Türk Birliği.. Adriyatikten Çin Seddine Trük Dünyası.. 21. Asrın Türk Asrı yapılması.. Yalçın Toker’in, Türkiye ile Azerbaycan birleşmelidir önerileri yer alıyor. ZİRVEDE KAVGA kitabından: Sa: 20.. 7 Mayıs 1991 tarihinde Süleyman Demirel Çukurova Üniversitresini ziyaret ediyor.. Bir öğrenci şu soruyu yöneltiyor: “12 Mart 1971 muhtırası ve 12 Eylül 1982 ihtilalinin her ikisinde de siz Başbakandınız. Şapkanızı alıp gittiniz.. Şimdi ben size oy versem ve tekrar iktidara gelseniz, yine şapkanızı alıp gidecek misiniz?” • Günümüz Hükümetini haklı olarak “Amerikanın güdümünde” diye eleştiriyoruz.. Kıbrıs’a müdahele kararımızı Amerika Başkanı Johnson uyarı mektubu ile nasıl engellemişti? Celal Bayar Demirel’e niçin kırgındı? 12 Eylül ihtilali ve liderlerin Zincirbozan günleri.. Zirvenin Turgut Özallı yılları.. Bugünlerdeki “Benim Bakanım, benim valim, benim polisim” benzeri söylemler o zaman da vardı.. Demirel’in Cumhurbaşkanı Özal’dan, “Benim eski beceriksiz müsteşarım..” diye söz etmesi, “Ben Çankayaya çıkmam, Çankaya aşağı iner..” sözleri.. Özal’a by-pass girişimleri ve suikast olayı.. • Turgut Özal’ın Kürt liderlerle toplantıları.. Kürt meselesi ve Türkmen faktörü.. Neo-Osmanlıcı çalışmaları.. Başkanlık sistemi tartışmaları.. Bütün bunlar bugünlerde yeniden hortlatıldı. • DYP-SHP Koalisyonu günleri.. Kurulan Anayasa komisyonunda tıpkı bugünlerdeki gibi, Anayasadaki milletvekili yemininden Türk milleti sözünün çıkarılması önerilmişti.. MİLLİ MÜCADELEDE İÇ İSYANLAR ve SON ERMENİ OLAYLARI kitabından: Atatürk’ün başlattığıMilli Mücadeleyi baltalayan hıyanet örgütleri.. Sivas Kongresini dağıtmakla görevlendirilen Ali Galip’in hainlikleri.. Konya, Düzce, Yozgat isyanları.. Çerkez Ethem olayı.. Kürt isyanları..Pontus olayları.. Ermeni isyanları ve Ermeni tehciri meselesinin ayrıntıları.. 150’LİKLERDEN PORTRELER kitabından: • Milli Mücadele karşıtı hainlikleri yapanlarr.. Kuvva-yı milliyeyi baltalayan, Cumhuriyet karşıtlarından 150 kişi Lozan Konferansında af kapsamı dışında bırakılmışlardı. Aralarında Osmanlı Hükümeti nazırları, Rıza Tevfik Bölükbaşı, Refik Halit Karay, Refi Cevat Ulunay gibi ünlü gazeteci yazarların da bulunduğu bu 150 kişilik listede yer alanlar.. Hayatları, dönemin önemli olayları, Çerkez Ethem ve kardeşlerinin doğruları ve yanlışları, sonları.. Bütün bunlar ayrıntısıyla bu kitapta.. • Atatürke düzenlenen İzmir suikasti davasının sanıkları ve yargılanmaları..

Liste fiyatı: 65.00 TL İndirimli İnternet Fiyatı: 39.00 TL

Ayrıntılı Bilgi Sepete Ekle

ATATÜRKE DİKTATÖR DİYENİN... Üttürük Türük

YALÇIN TOKER

ATATÜRKE DİKTATÖR DİYENİN... Üttürük Türük

ATATÜRKE DİKTATÖR DİYENİN... Üttürük Türük (Ütrük Türük! Türkü Terket!) mi Hortlatıldı?

Yalçın Toker'in 52. kitabı..  Günümüzde andımızın kaldırılması, TC nin silinmesi, Ne Mutlu Türküm diye tabelalarının kaldırılması gibi olaylar, bana Osmanlının  yıkılış günlerindeki Ütrük Türük (Türkü Terket!)  hainliklerini gençlerin beyinlerine yerleştirerek onların "Ütrük Türük! Üttürük Türk!" diye bağırtılmalarını hatırlattı. O günlerde Arap, Arnavut, Kürt gençlerinin beyinlerine Türk düşmanlığını yerleştirenlerin çıkardıkları olayları bugünkülerle kıyaslayarak bu kitabı oluşturdum. Atatürkün en yakınlarındaki kişilerin tanıklıklarından da belge olarak yararlandım.

 

Liste fiyatı: 20.00 TL İndirimli İnternet Fiyatı: 16.00 TL

Ayrıntılı Bilgi Sepete Ekle

Kampanya-2 Osmanlının Yıkılışı TC'nin Kuruluşu

Yalçın Toker

Kampanya-2 Osmanlının Yıkılışı TC'nin KuruluşuOSMANLININ YIKILIŞI VE T.C.’NİN KURULUŞ GÜNLERİYLE İLGİLİ 4 KİTAP: (Tamamı 1032 sayfa olan 70 TL’lik aşağıdaki dört kitap İndirimli 39 TL) İTTİHATÇI VE NAZİ ÇILGINLIKLARI kitabından: Osmanlı Devletinin yükselişi, gerilemesi ve yıkılışı.. Ordunun son dönemdeki perişan hali.. Fransız ihtilalinden sonra Batıdaki uyanış ve bizdeki yansımaları.. Jön Türkler.. İttihat Terakki ve yaptıkları.. Mustafa Kemal’in ittihatçılar arasındaki yeri.. 31 Mart Ayaklanması.. Hareket Ordusu.. Babıali Baskını.. I. Dünya Savaşı ve yıkılış.. Hitler ve Nasyonal sosyalizm.. Türkçülük, Atatürkçülük, Turancılık ve Karşıt İdeolojiler.. Bozkurt.. 1944 Milliyetçilik Olayı ve Alparslan Türkeş.. YEŞİL ORDU kitabından: Dünya Savaşı sonrası ve Mondros Mütarekesi..İzmir’in işgali.. Sevr isimli paçavra.. İstanbul’da toplanan Milli Kongre’nin kararı.. Kurtuluşumuz için çare arayışları.. Mustafa Kemal Paşa Samsun’da.. Wilson Prensipleri.. İngiliz Mandası isteyenler.. Amerikan mandasından yana olanlar.. Çareyi Rusya’da ve Komünizmde arayanlar.. Amasya Mülakatı.. Enver, Talat, Cemal Paşa’ların acıklı sonları.. Yeşil Ordu ve Yeşil Orducuların Muhakemesi.. Atatürkün Kurdurduğu Komünist Partisi.. MALTA SÜRGÜNLERİNDEN PORTRELER kitabından: İttihatçıların Yüce Divan’da yargılanmaları..Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in acı sonu.. Kara Kemal ve Kara Vasıf Beyler.. Maltaya sürgün edilen komutanların dramları.. Medine Müdafii Fahrettin Paşa, Enver Paşa’nın kardeşi Nuri ve amcası Halil Paşa’lar.. Yemen Komutanı Ali Sait Paşa, Yemen Türküsü.. Rauf Orbay, Fethi Okyar ve diğerlerinin Malta günleri.. Ve başta Aka Gündüz, Ahmet Emin Yalman, Hüseyin Cahit Yalçın, Süleyman Nazif olmak üzere diğer önemli Türk edebiyatçıları Malta’da.. ATATÜRKÜN KÜRT POLİTİKASIkitabından: Kürtler.. Kürt dili.. Kürtlerin Türklüğü tezi.. Kürtlerin dini inanç ve gelenekleri.. Kürt isyanları.. Atatürk ve Kürtçülük.. Atatürk’ün “Topyekün Millet” sözü içinde Kürtlerin de yer aldığını belgeleyen mektupları.. Diyap Ağa ve Atatürk.. Sevr ve Lozan’da Kürtçülük meseleleri.. Şark Islahat Planı.. 1934 İskan Kanunu.. Dersim Kanunu.. Kürt Meselesinde Atatürk Sonrası..

Liste fiyatı: 100.00 TL İndirimli İnternet Fiyatı: 70.00 TL

Ayrıntılı Bilgi Sepete Ekle

Kampanya 3-Her Kütüphaneye gerekli Kitaplar

Yalçın Toker

Kampanya 3-Her Kütüphaneye gerekli Kitaplar

HER KÜTÜPHANE İÇİN GEREKLİ KİTAPLAR: (Tamamı 1574 sayfa olan 80 TL’lik aşağıdaki dört kitap İndirimli 39 TL) MİLLİYETÇİLİĞİN YASAL KAYNAKLARIkitabından: Devlet.. Millet tarifleri.. Milletin maddi unsurları.. Irk, üstün ırk meselesi.. Manevi unsurlar; dil, tarih ve ülkü birliği.. Türklerin tarih öncesi devirleri.. Tarih boyunca kurulan Türk devletleri.. Türk Devletlerinin sosyal ve hukuki yapısı.. Selçuklu ve Osmanlının yükseliş ve yıkılışları.. Eski Anayasalarda milliyetçilik.. Atatürk ve milliyetçilik.. Hükümet ve siyasi parti programlarında milliyetçilik.. Eğitim mevzuatında milliyetçilik.. Türk milliyetçiliğinin kanunlarla himayesi.. Avrupa birliğindeki aday ülke statümüz.. COĞRAFYADA TARİH İZLERİkitabından: Türk İmparatoru Babürşah ve Afganistan.. Kırım Türkleri ve Kırım Hanlarının yazgısı, Hanların çoğunun mezarları Türkiyenin hangi ilçelerindedir?.. Vize, Saray, Pınarhisar ilçeleri.. Atatürk’ün en sevdiği Silifke ilçemiz.. Yavuz Selim’in kaçak kaldığı İğneada.. Türkiyenin en uzun taş köprüsü: Uzunköprü.. Kahveyi develer keşfetmiş.. Kürt Devleti kurulurken Özal’ın girişimi ve Ecevit’in hayreti.. Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanımın Selanik’ten kaçırılışı.. TÜRKİYEDE DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ kitabından: Eski Türklerde toplum düzeni.. Din nedir?İslam Anayasası ve Fatih Kanunnamesi.. Laiklik.. İslamiyet ve laiklik.. Din Açısından Devlet sistemleri.. Laiklik ilkesinin anayasaya girişi.. 1961 ve 1982 Anayasalarında laiklik.. Bugünkü Anayasa değişiklik çalışmaları ve laiklik karşıtı gelişmeler bu kitaptaki bilgiler ışığında değerlendirilmelidir. EN ÜSTTEKİLER TÜRKLERkitabından: Alman yazarı Günther Wallraf, Almanya’daki Türkleri aşağılayan “En Alttakiler” isimli bir kitap yayınlamıştı.. Buna cevap olmak üzere ben de (Yalçın Toker), “Tarih İtiraz Ediyor, En Üsttekiler Türkler” isimli kitabıhazırladım. Tarihten vesikalarla bu gerçeği belgeledim.. Almanların mezhep kavgasında yüzbinlerce protestanı nehirlere atarak nasıl boğduklarını, Martin Luther’in imdadına Osmanlı Padişahı Kanuni’nin yetiştiğini, Batılıların akıl hastalarından öldürerek kurtuldukları dönemde Türklerin onları nasıl tedavi ettiklerini belgeleriyle anlattım. Bu yazı dizim Günaydında tefrika edildiği zaman yüzbinlerce kişi okumuştu. Kitabım da bu 2. Baskısında sizlerin ilgisini bekliyor..

Liste fiyatı: 100.00 TL İndirimli İnternet Fiyatı: 70.00 TL

Ayrıntılı Bilgi Sepete Ekle

TOKER KATALOĞU

TOKER KATALOĞU

ATATÜRK KİTAPLARI:

NUTUK/Atatürk, Tam metin 752 sayfa, sadeleştiren Yalçın Toker.. 25 TL

Atatürk'ü Seviyorum, Okumayı Öğreniyorum Dizisi:
(Renkli, resimli, El yazılı, 16 şar sayfalık kitaplar/Yazan: Yalçın Toker) Her biri 1.50 TL

1. Mustafa'nın Doğumu.. Ailesi.. Okulu
2. Karga Kovalayan Küçük Mustafa
3. Adının Mustafa kemal Olması
4. Babasından Miras Kalan Kılıç
5. Harbiyede Hürriyetçi Fikirlerle Tanışması
6. Gazeteciliği ve Hapse Girmesi
7. Yüzbaşı Mustafa Kemal'in Hürriyet Mücadelesi
8. Çanakkale Savaşı ve Annesinin Kaçırılışı
9. I. Dünya Savaşından Kurtuluş Savaşına
10. Cumhurbaşkanlığı ve Atatürk Devrimleri
11. Soru Cevapla Atatürk'ü Öğreniyorum-1
12. Soru Cevapla Atatürk'ü Öğreniyorum-2

Atatürk Kitapları (Yetişkinlere) Her biri 2.50 TL

1. Kendi Anlatımı ile Atatürk'ün Hayatı/Yalçın Toker
2. Gazinin Kızı/Ahmet Burhanettin
3. Atatürk'ün Kulübesi, Atatürk Başyazar/N.A.Banoğlu
4. Atatürk İlke ve İnkılapları/Yalçın Toker
5. Atatürk Savaşlarda/Yalçın Toker
6. Atatürk İstanbul'da/Yalçın Toker
7. Atatürk'ün Yakın Çevresi/Yalçın Toker
8. Atatürk Şiirleri/Yalçın Toker
9. Atatürk ve Bayram Şiirleri/Yalçın Toker
10. Atatürk ve Milli Şiirler/Yalçın Toker

BATIDAN SEÇMELER DİZİSİ:

Rüzgar Gibi Geçti/Margareth Mitchell, 2 cilt takım 1328 sayfa…50 TL
İnsancıklar/Dostoyevski, 192 sayfa… 8 TL
Werther'in Aşk Acıları/Goethe, 176 sayfa… 8 TL
Bu Hayatın Ötesinden(Hayaletler Dünyası)/Kurt Singer… 15 TL
Kızıl Karıncalar/J. Lederer, E. Burdick, 368 sayfa… 15 TL
Faşizm, Faşist Devlet/Mussolini, 244 sayfa… 15 TL
Dokuz Gizli Dosya/A. Decaux, 358 sayfa… 20 TL
Rusların Asya Siyaseti/George Crell, 258 sayfa… 15 TL

TÜRK YAZARLARI DİZİSİ:

Türkçülük/Yusuf Akçura, 358 sayfa… 20 TL
Türklük Ülküsü/Ömer Seyfettin, 180 sayfa… 10 TL
9 Işık Alparslan Türkeş, 504 sa. 22 TL Oryantalizm, İslam ve Türkler/Ömer Baharoğlu 180 sayfa… 10 TL
Oluşum/T. Fethi Erden, 160 sayfa… 10 TL
Ülkücü Hareketin Meseleleri/Sakin Öner, 160 sayfa… 8 TL
Anadolunun Türkleştirilmesi ve İslamlaştırılması/K. Vehbi Gül, 272 sayfa… 12 TL
Petrol ve Politika, Kara Altın Kavgası/Prof. Dr. İsmet Giritli, 144 sayfa… 8 TL
Devlet Sırları/Muhammet Salih, 144 sayfa… 8 TL

ZİYA GÖKALP KÜLLİYATI: 15 Kitaplık set: 124 TL

Türkçülüğün Esaslar, 192 sayfa… 10 TL
Türk Ahlakı, 176 sayfa… 10 TL
Hars ve Medeniyet, 104 sayfa… 7 TL
Türk Medeniyeti Tarihi, 336 sayfa… 18 TL
Türk Töresi, 128 sayfa… 7 TL
Yeni Hayat (Şiirler), 128 sayfa… 7 TL
Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak… 7 TL
Altın Işık (Şiirler), 112 sayfa… 7 TL
Kızıl Elma (Şiirler), 112 sayfa… 7 TL
Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler, 104 sayfa… 7 TL
Son Şiirler (Altın Işık, Yeni Hayat, Kızıl Elma dışındaki şiirler), 128 sayfa… 7 TL
Hürriyete Mektuplar (Limni ve Malta mektupları), 128 sayfa… 7 TL
Türk Terbiyesi (Eğitim yazıları), 144 sayfa… 8 TL
Çınaraltı Yazıları (Meçhul filozof), 176 sayfa… 8 TL
Yeni Türkiyenin Hedefleri (T.C.'nin kuruluşuna yön veren yazıları), 80 sayfa… 7 TL

YALÇIN TOKER'İN KİTAPLAR:

1. Milliyetçiliğin Yasal Kaynakları, ciltli, 816 sayfa…... 30 TL
2. En Üsttekiler Türkler, 256 sayfa…... 15 TL
3. Türkiyede Din ve Vicdan Hürriyeti, 176 sayfa…... 10 TL
4. Büyük Uyanış, 256 sayfa, I. Hamur…... 15 TL
5. Cumhuriyet Kavgaları, Türk Cumhurbaşkanları, 296 sayfa…... 15 TL
6. Zirvede Kavga, 256 sayfa…... 15 TL
7. Yeşil Ordu, 256 sayfa…... 15 TL
8. Yaralı Yürek, 224 sayfa…... 15 TL
9. Okumayı Söktüren Masallar, 224 sayfa…... 6 TL
10. Ömer Seyfettin, 232 sayfa…... 10 TL
11. Ahmet Vefik Paşa, 112 sayfa…... 7 TL
12. Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler, 7 TL
13. Türk Çocuk İsimleri, 416 sayfa…... 15 TL Türk Çocuk İsimleri, 416 sayfa Büyük Boy ciltli…... 25 TL
14. Ben Spor Yazarı İken, 192 sayfa…... 15 TL
15. Büyük Türkçe Sözlük, 430 sayfa…... 10 TL
16-27: Atatürkü Seviyorum, Okumayı Öğreniyorum Dizisi, 12 Kitap…... 18 TL
28-35: Atatürk Kitapları, 8 Kitap…... Tanesi: 2.50 TL
36. Osmanlı Padişahları, (1. Hamur, renkli resimli) …... 15 TL
37. Coğrafyada Tarih İzleri, 256 sayfa…... 15 TL
38. Malta Sürgünlerinden Portreler, 192 sayfa…... 12 TL
39. 150'liklerden Portreler, 192 sayfa…... 12 TL
40. İttihatçı ve Nazi Çılgınlıkları, 440 sayfa…... 25 TL
41. Milli Mücadelede İç İsyanlar ve Son Ermeni Olayları, 256 sayfa…... 15 TL
42. Atatürkün Kürt Politikası, 208 sayfa…... 15 TL
43. İhtilaller Darbeler Arasında Gazetecilik ve Kitapçılık Anıların, 304 sayfa…... 15 TL
44. Atatürkün Açık ve Gizli Celse Meclis Konuşmaları-1, 192 sayfa…... 10 TL
45. Atatürkün Açık ve Gizli Celse Meclis Konuşmaları-2, 240 sayfa…... 15 TL
46. Atatürkün Açık ve Gizli Celse Meclis Konuşmaları-3, 256 sayfa…... 15 TL
47. Atatürkün Açık ve Gizli Celse Meclis Konuşmaları-4, 432 sayfa…... 25 TL 48. Atatürk Muhaliflerinden Portreler-1, 256 sayfa... 15 TL 49. Atatürk Muhaliflerinden Portreler-2, 256 sayfa... 15 TL 50. Atatürk Muhaliflerinden Portreler-3, 256 sayfa... 15 TL

RAHMİ TURAN'IN KİTAPLAR:

Biz Bu Ülkeyi Sokakta Bulmadık, 200 sayfa… 12 TL
Kara Murat-1: Vahşi ve Güzel … 10 TL
Kara Murat-2: Ölüm Yolu … 10 TL
Kara Murat-3: Aşk ve Kan … 10 TL
Kara Murat-4: Kardeş Kanı … 10 TL
Kara Murat-5: Kızlar Manastırı … 10 TL

 

RAUF TAMER'İN KİTAPLARI:

Solun Namusu, ciltli, 264 sayfa…... 15 TL
Sözün Kısası, ciltli, 200 sayfa…... 15 TL
Düzene Çekidüzen, ciltli, 272 sayfa…... 15 TL
Öbür Taraf, 416 sayfa…... 15 TL
Pazar Kahvesi, 336 Sayfa………… 15 TL


TAHİR KUTSİ MAKAL'IN KİTAPLARI:

Benim Gizli Yazılaraım, 176 sayfa…... 7 TL
Anadoluda Türk Mührü, 144 sayfa…... 7 TL
Halk Bilim ve Edebiyat, 304 sayfa…... 18 TL
Köylü Gözüyle Avrupa 184 sayfa…... 7 TL


AHMET ÖZDEMİR'İN KİTAPLARI:

Folklor Penceresi, 320 sayfa…... 12 TL

MUHİDDİN NALBANTOĞLU'NUN KİTAPLARI

Rus Yarbayın Ağzından Türklere Karşı Ermeni Vahşeti, 192 sayfa… 10 TL
Kurtuluş Savaşı Ramazanları, 176 sayfa …… 10 TL
Alparslan Türkeşle Tarihi Aydınlatan Sohbetler, 256 sayfa….. 15 TL


TÜRK YAZARLARI/ ROMANLAR:

Üvey Ana/Aka Gündüz, 320 sayfa…... 15 TL
Bu Toprağın Kızları/Aka Gündüz, 232 sayfa…... 15 TL
Dikmen Yıldızı/Aka Gündüz, 272 sayfa…..15 TL İki Süngü Arasında /Aka Gündüz,112 sayfa…... 10 TL Türk Duygusu/Aka Gündüz, 144 sayfa... 10 TL SuSinekleri/Mahmut Yesari, 336 sayfa 15 TL Yüreğimdeki Fırtına/Mualla Orhon, 224 sayfa…... 10 TL

TÜRK KLASİKLERİ, 100 BÜYÜK EDİP 100 BÜYÜK ŞAİR DİZİSİ

68 Kitaptan oluşan Set: 645 TL

Abdülhak Hamit Tarhan/Sakin Öner, 160 sayfa…... 7 TL
Ahmet Hamdi Tanpınar/Şerif Oktürk… 7 TL
Ahmet Yesevi ve Edip Ahmet/Komisyon, 144 sayfa…... 7 TL
Ahmet Haşim/Atilla Özkırımlı…... 7 TL
Ahmet Rasim ve Şehir Mektupları/Yusuf Yıldırım, 176 sayfa…... 9 TL
Ali Şir Nevai ve Çağatay Edebiyatı/Komisyon, 144 sayfa…... 7 TL
Ahmet Vefik Paşa/Yalçın Toker, 112 sayfa… 7 TL
Ahmet Yesevi ve Edip Ahmet/Komisyon, 144 sayfa…... 7 TL
Arif Nihat Asya/Sakin Öner, 352 sayfa…... 12 TL
Aşık Hasan Dede/Tahir Kutsi Makal, 112 sayfa…... 6 TL
Baki/Y.Doç.Numan Külekçi, 224 sayfa…... 8 TL
Cahit Sıtkı Tarancı/İlhan Geçer… 7 TL
Cenap Şahabettin/Ahmet Özdemir… 7 TL
Cumhuriyet Dönemi Türk Hikayesi/Ahmet Özdemir, 944 sayfa…... 30 TL
Çağdaş Türk Edebiyatı/Y.Doç Dr. Vahap Kabahasanoğlu, 384 sayfa…... 15 TL
Dadaloğlu/Tahir Kutsi Makal, 192 sayfa…... 7 TL
Dede Korkut/Necati Sepetçioğlu, 208 sayfa…... 9 TL
Erzurumlu İbrahim Hakkı/ Y.Doç.Numan Külekçi, 224 sayfa…... 10 TL
Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler/Yalçın Toker, 160 sayfa… 7 TL
Faruk Nafiz Çamlıbel/Vahap Kabahasanoğlu, 120 sayfa…... 7 TL
Fuzuli/Müslim Ergül, 168 sayfa…... 8 TL
Hacı Bayram Veli ve Eşrefoğlu Rumi/Ahmet Özdemir, 240 sayfa…... 10 TL
Halide Edip Adıvar/Prof. İnci Enginün, 152 sayfa… 8 TL
Halit Ziya Uşaklıgil/Komisyon, 152 sayfa…... 7 TL
Hüseyin Rahmi Gürpınar/Abdullah Tanrınınkulu…... 8 TL
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı/Komisyon…... 7 TL
Karacaoğlan/Tahir Kutsi Makal, 192 sayfa…... 8 TL
Kaşkarlı Mahmut, Divan-ı Lügat'it Türk/ Komisyon, 152 sayfa…... 8 TL
Kemalettin Kamu/Komisyon, 144 sayfa…... 7 TL
Köroğlu/Tahir Kutsi Makal, 136 sayfa…... 7 TL
Mehmet Akif/Osman Nuri Ekiz, 344 sayfa…... 12 TL
Mehmet Emin Yurdakul/Yüksel Yazıcı, 160 sayfa…... 7 TL
Mehmet Rauf/Erdoğan Coşkun, 152 sayfa… 7 TL
Mevlana/Osman Nuri Ekiz, 176 sayfa…... 8 TL
Milli Destanlarımız ve Türk Halk Edebiyatı/Y.Doç Hasan Köksal, 546 sayfa…... 20 TL
Milli Edebiyat, Beş Hececiler/O.Selim Kocahanoğlu…... 8 TL
Muallim Naci/Prof. Abdullah Uçman …... 7 TL
Namık Kemal ve Vatan Yahut Silistre Erdoğan Coşkun, 216 sayfa…... 12 TL
Necati Beğ/Y.Doç.Numan Külekçi, 184 sayfa…... 10 TL
Necip Fazıl Kısakürek/Komisyon, 224 sayfa…... 10 TL
Nedim/Atilla Özkırımlı, 176 sayfa…... 8 TL
Nihal Atsız/Sakin Öner, 248 sayfa…...10 TL
Orhan Veli Kanık ve Garipçiler(Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat)
/Y.Doç Yusuf Yıldırım, 224 sayfa…... 10 TL
Ömer Seyfettin/Yalçın Toker, 232 sayfa… 10 TL
Peyami Safa/Komisyon, 232 sayfa…... 10 TL
Pir Sultan Abdal/Tahir Kutsi Makal, 192 sayfa…... 9 TL
Refik Halid Karay/Osman Nuri Ekiz, 1. Hamur, 184 sayfa…... 8 TL
Remzi Oğuz Arık/H. Emin Sezer, 208 sayfa…... 8 TL
Reşat Nuri Güntekin/İbrahim Zeki Burdurlu, 152 sayfa…... 7 TL
Sait Faik/Ahmet Özdemir, 134 sayfa…... 7 TL
Sami Paşazade Sezai ve Sergüzeşt/Y.Doç Yusuf Yıldırım, 224 sayfa…... 8 TL
Servet-i Fünun Edebiyatı Antolojisi/Şemsettin Kutlu, 184 sayfa…... 10 TL
Süleyman Çelebi, Melid/Komisyon, 152 sayfa…... 7 TL
Şinasi/Osman Nuri Ekiz, 1. Hamur, 152 sayfa…... 8 TL
Tanzimat Edebiyatı Antolojisi/Şemsettin Kutlu, 152 sayfa…... 10 TL
Tevfik Fikret, Eğit,mciliği ve Şermin/Y.Doç Yusuf Yıldırım, 184 sayfa…... 10 TL
Tursun Fakih, Gazavat-ı Resulullah/Y.Doç.Numan Külekçi, 208 sayfa…... 10 TL
Türk Destanları/Komisyon, 1. Hamur, 208 sayfa…... 10 TL
Türk Romanları-Özetler/Şemsettin Kutlu, 1. Hamur, 304 sayfa…... 15 TL
Türk Halk Şiiri Antolojisi/Tahir Kutsi Makal, 192 sayfa…... 8 TL
Türk Tiyatrosu/Hilmi Kurtuluş, 184 sayfa… 8 TL
Yahya Kemal Beyatlı/komisyon, 200 sayfa…... 8 TL
Yakup Kadri Karaosmanoğlu/Y.Doç Okan Baba, 208 sayfa…... 9 TL
Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi-Servet-i Fünundan Cumhuriyete
/Osman N. Ekiz, Müslim Ergül, 832 sayfa …... 30 TL
Yunus Emre/Osman N. Ekiz, 288 sayfa …... 10 TL
Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig/Y.Doç. Numan Külekçi, 104 sayfa…... 7 TL
100 Temel Eser Klavuzu/Y.Doç Yusuf Yıldırım, 528 sayfa…... 20 TL
Ziya Gökalp /Hasan Tuncay, 240 sayfa…... 10 TL

YARDIMCI KİTAPLAR:

İlk Öğretim İçin 100 Temel Eser Seçkisi/Y.Doç Yusuf Yıldırım, 528 sayfa…... 20 TL
Büyük Türkçe Sözlük/Yalçın Toker, Hasan Tuncay, 432 sayfa…... 10 TL
Kolay Resim Dersleri/Sadettin Çağlarca…. 8 TL
Ansiklopedik Edebiyat5 Bilgileri/Osman Nuri Ekiz…... 15 TL
Batı Edebiyatı Antolojisi/Vahap Kabahasanoğlu, 3 cilt takım …... 30 TL
Özgeçmiş Yazma, Kendini Tanıtma Sanatı/A. Kar-Vahap Kabahasanoğlu… 6 TL


LİSAN KİTAPLARI:

Pratik İngilizce Öğretimi/Komisyon, 344 sayfa…... 15 TL
Gramatik İngilizce Öğretimi/ 344 sayfa…... 15 TL
En Kolay Almanca Öğretimi/Komisyon, 400 sayfa…... 15 TL
Pratik Almanca Öğretimi/Komisyon, 360 sayfa…... 15 TL
Pratik Fransızca Öğretimi/Komisyon, 368 sayfa…... 15 TL
Pratik Fransızca Öğretimi/Komisyon, 304 sayfa…... 15 TL

CASSON, KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI:

Para Kazanma ve Kullanma Sanatı…... 6 TL
İnsanları İdare Etme Sanatı…... 6 TL
İlerle ve İlerlet….6 TL
Parlak Bir İstikbal Nasıl Kazanılır…... 6 TL
Satış Sanatı ve Tezgahtarlık…... 6 TL
Herkesin Şansı Kendi Elinde….6 TL
Güçlükleri Yenme Sanatı…... 6 TL
Tanıtım ve Reklam….6 TL

SANAT KİTAPLARI:

Oto Tamirciliği/İbrahim Orga, 2 Cilt Takım…... 22 TL
Oto Elektrik/İbrahim Orga, 2 Cilt Takım…... 22 TL
Kaynakçılık Tekniği/İbrahim Orga…... 12 TL
Tornacılık Tekniği/İbrahim Orga…... 12 TL

ŞİİR, MİZAH, ÖZLÜ SÖZLER:

Seçme Fıkralar/Serhat Bayram, 320 sayfa…... 15 TL
Özlü ve Güzel Sözler/Şerif Oktürk, 344 sayfa…... 15 TL
Akıntıya Yürek Çekmek/Erdinç Utku, 160 sayfa…... 10 TL
Amerikanca Hayata Türkçe Alt Yazılar/Erdinç Utku …... 7.50 TL
Üşütük Bulmacalar/Erdoğan Tokmakçıoğlu, 160 sayfa…... 12 TL
Senin En Güzel Yerin Kahverengi Gözlerin/Dr. Latif Akça …... 5 TL
Sevgi Yağmuru/Mualla Orhon, 160 sayfa…... 10 TL
Mor Salkımlar/Mualla Orhon, 160 sayfa…... 10 TL
Duygu Şelalesi/Mualla Orhon, 160 sayfa…... 10 TL
Öpkü (Aşk ve Hüzün Şiirleri)/T. Kutsi Makal…... 5 TL
Bir Dal Erguvan/Ahmet Özdemir …... 5 TL
Aşk Dediğin/Zeynep…... 5 TL

AİLE, SAĞLIK, İHTİYAÇ KİTAPLAR:

Yemek ve Tatlı Kitabı/Serpil Toker, 464 sayfa…... 20 TL
Almanca Yemek Kitabı/Renkli, kuşe kağıt …... 25 TL
Çocuk Bakımı, Doğuma Hazırlık/Serpil Toker, 192 sayfa…... 9 TL
Çocuk İsimleri/Yalçın Toker, 416 sayfa (ciltli)……………….25
İslami Rüya Tabirleri, 512 sayfa…... 15 TL
Tıp Yolunda Şundan Bundan/Dr. Saim Bengiserp …... 12 TL
Sağlık Klavuzu/Prof. Sadi Irmak, ciltli …... 18 TL
Böbrek Taşı Hastasının Rehberi/Prof. A. Hess, Doç. JU. Joost …... 7 TL
Şifalı Bitkiler ve Emraz 480 sayfa…... 15 TL
Zayıflama Rejimleri/İ. Maxwell, 240 sayfa…... 8 TL
Evlilikte Cinsel Uyum ve Mutluluk/ W.E. Sargent, 120 sayfa…... 8 TL
İslama Göre Cinsel Meseleler/A. Aydın, 640 sayfa ciltli …... 20 TL

TARİHİ KİTAPLAR:

Türk Tarihi/Dr. Rıza Nur, 1. Hamur, büyük boy 14 cilt, 3184 sayfa …... 240 TL
Osmanlı Tarihi/Lamartine, 1. Hamur, büyük boy, resimli, haritalı 1032 sayfa …... 49 TL
T.C. Tarihi Ansiklopedisi/Ekrem Uykucu, 1. Hamur, büyük boy ciltli …... 25 TL
Resimli Türkiye Tarihi/Yılmaz Öztuna, 1. Hamur, ciltli 286 sayfa …... 20 TL
Milli Kıyam, Milli Mücadelenin İçyüzü/Dr. Rıza Nur, 684 sayfa …... 25 TL
Sultan II. Abdülhamid ve Komitacılar/Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, 688 sayfa …... 25 TL
Büyük Mehmetçik Fevzi Çakmak/Rahim Balcıoğlu, 240 sayfa …... 15 TL
İmparatorluktan Cumhuriyete/Ferit Erden Boray, 176 sayfa …... 12 TL
Türklere Karşı Ermeni Vahşeti/Muhiddin Nalbantoğlu, 192 sayfa…. 10 TL
Kerbela/Murat Sertoğlu, 424 sayfa …... 16 TL
Kamalı Zeybek/Murat Sertoğlu…… 13 TL
Battal Gazi/Murat Sertoğlu …...13 TL
Battal Gazinin Oğlu/Murat Sertoğlu …... 13 TL
Battal Gazinin Oğlunun İntikamı/Murat Sertoğlu …... 13 TL
Battal Gazinin Torunu/Murat Sertoğlu …... 13 TL
Hünkar Hacı Bektaşı Veli /Murat Sertoğlu …... 15 TL
Çanakkale, Kaderin Yeniden Yazıldığı Yer………..7 TL


DiNi KİTAPLAR:

Kuranı Kerim/Orta boy, şamua …... 32 TL
Kuranı Kerim/Üçlü meal …... 30 TL
Yeni Yazı Kuran/Ciltli, şamua …... 27 TL
Kuranı Kerim, Türkçe Tercümesi/Dini Heyet …... 12 TL
İslam Tarihi/Mevlana Muhammed, ciltli …... 30 TL
İslam Tasavvufu, Tasavvufun Temel İlkeleri/S. Şar …... 30 TL
Büyük İslam İlmihali/Ö. Nasuhi Bilmen, ciltli …... 27 TL
Tam Namaz Hocası/54 Farzlı, Yasinli 560 sayfa …... 14 TL
Peygamberler Tarihi/Faruk Gürtunca …... 9 TL
Ölüm ve Ötesi, Kabir Kıyamet …… 14 TL
Dua Hazinesi/Mustafa Ertuğrul…... 16 TL
Seçme Hadisler, Dualar/Prof. Ali Genceli …... 10 TL
Hz. Muhammedin Hadisleri/A. Gölpınarlı …... 10 TL
12 İmam/280 sayfa….. 10 TL
Alevilik Sünnilik/İ.Z. Eyüpoğlu, 480 sayfa…... 20 TL
Yıldızname, Burçlar/M. Eroğlu …... 8 TL
Gizli İlimler Hazinesi/M. İloğlu, 8 cilt takım …... 50 TL
Dini Hikayeler/Prof. Seyit Kutup, 330 sayfa….... 5 TL
Cep İlmihali/Prof. Süleyman Ateş, 128 sayfa …... 5 TL

ÇOCUK KİTAPLARI:

Vaklamayan Ördek/Yalçın Toker, renkli, resimli 16 sayfa …... 1.5 TL
Öksüz Civciv/Yalçın Toker, renkli, resimli 16 sayfa …... 1.5 TL
Kuş Olmak İsteyen Ayıcık/Yalçın Toker, renkli, resimli 16 sayfa …... 1.5 TL
Suzan ve Yağmur/Yalçın Toker, renkli, resimli 16 sayfa …... 1.5 TL
Kangurunun Göz Yaşları/Yalçın Toker, renkli, resimli 16 sayfa …... 1.5 TL
Okumayı Söktüren Çocuk Masalları/Yalçın Toker, 160 sayfa …... 6 TL
Cem'le Ceymis'in Anadolu Serüvenleri/N. Ahmet Banoğlu …... 6 TL
Çocuk Eğitim Rehberi/Ped. Nuran Şener…... 6 TL
Çocuk Elişleri Antolojisi/Ped. Nuran Şener…... 6 TL
Çocuk Eğlenceleri Antolojisi/Ped. Nuran Şener…... 6 TL
Türk Tarihinde Çocuk Kahramanlar/Ped. Nuran Şener…... 6 TL
Ezop Masalları/Aisopos…... 7 TL
Anderson Masalları …... 7 TL

TOKER YAYINLARI Cennet Mahallesi, Yavuz Selim Cad. 25 K.Çekmece-İSTANBUL
Tel. Fax: 0212 6010035
www.tokeryayinlari.com e_mail: tokeryayinlari@tokeryayinlari.com
Banka: İş Bankası 1138-304210-0569785 Posta Çeki: 68861

.

Liste fiyatı: 0.00 TL İndirimli İnternet Fiyatı: 0.00 TL

Ayrıntılı Bilgi Sepete Ekle


Sayfa:  Birinci   Önceki   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   Sonraki   Sonuncu

KAMPANYA-1: ZİYA GÖKALP KÜLLİYATI: 15 Kitap 172 TL İndirimli: 117 TL KAMPANYA-2: MİLLİ MÜCADELE TARİMİZİN GERÇEKLERİ (Atatür'ün Meclsi Konuşmaları 4 cilt: 70 TL. İndirimli: 56 TL ve Atatürk Muhaliflerinin Meclis Konuşmaları: 4 Kitap 80 TL. İndirimli: 59 TL) İki set birada 8 KİTAP: 15O TL.:İndirimli 105. TL KAMPANYA-3: OSMANLININ YIKILIŞI VE TC'NİN KURULUŞU SETİ: 1. İttihatçı Nazi Çılgınlıkları 25 Tl, 2. Yeşil Ordu 15 TL, 3. Malta Sürgünleri 15 TL, 4. Atatürkün Kürt Politikası 15 TL. Toplam 70 TL, indirimli 49 TL KAMPANYA-4: BUGÜNLERİN TOPLUMSAL VE SİYASAL OLAYLARI SETİ: 1. Cumhuriyet Kavgaları 20 Tl, 2. Milli Mücadelede İç İsyanlar 15 TL, 3. 150'likler'den Portreler 15 TL, 4. Zirvede Kavga 15 TL. Toplam 65 TL, indirimli 39 TL KAMPANYA-5: Her Kütüphaneye Gerekli Kitaplar: 1. Milliyetçiliğin Yasal Kaynakları 40 Tl, 2. Türkiyede Din ve Vicdan Hürriyeti 10 TL, 3. Coğrafyada Tarih İzleri 15 TL, 4. En Üsttekiler Türkler 15 TL. Toplam 80 TL, indirimli 49 TL KAMPANYA-6 YALÇIN TOKER'İN SON 5 KİTABI SETİ: 1.ATATÜRKE DİKTATÖR DİYENİN: 15 TL 2.SİZ ONA PADİŞAH DERSENİZ 15 tl 3.OKUDUĞUM KİTAPLARDAN TAYYİP BEYE SATIRLAR 20 tl, 4. YAKINDAN TANIDIĞIM ÜNLÜ: YAŞAR KEMAL. 4 KİTAP Toplam: 65 TL. İndirimli: 49 tl
>

ATATÜRK KİTAPLARI:

Bu dizideki 10 kitap 4,50x10=45 TL. Fiatı 35 TL olan Tam Metin NUTUK'la birlikte tamamı 70 YTL'lik bu sete 49 TL'ye sahip olabilirsiniz.

İstanbul içine adrese teslim edilir ve ücretini teslim alırken ödersiniz. 

 Ziyaretçi Sayısı
Bugün: 32
Dün: 40
Toplam: 30981

 


TOKER YAYINLARI

Adres: Cennet Mah. Yavuz Selim Cd. No:25 Küçükçekmece - İstanbul
Tel: (0 212) 601 00 35
Faks: (0 212) 601 00 35

email: yatoker@yahoo.com

Banka Havalesi veya PTT Ödemeli alışveriş yapabilirsiniz.

    a. PTT ödemeli gönderilir. Kitaplar teslim alınırken ücret ödenir.
    b. Banka havalesi ile ödenebilir.
    (T. İş Bankası Cennet Mah. Şubesi Hesap No: 1138-0569785)