150'liklerden Portreler

Yalçın Toker'in 39 No.lu kitabı

150'liklerden Portreler

150’LİKLERDEN PORTRELER (Arka Kapak) Tarih araştırmacısı Yalçın Toker, yakın tarihimizin karanlıkta kalmış önemli olaylarına ışık tutan kitaplar yazmaya devam ediyor. Mütarekede ve Milli Mücadele günlerine ait hadiseleri ele aldığı Yeşil Ordu, Cumhuriyet Kavgaları eserlerinden sonra şimdi de aynı konuyu tamamlayıcı nitelikte olan Malta Sürgünlerinden Portreler ve 150’liklerden Portreler kitaplarını okuyucularına sunuyor. Yalçın Toker’in öteki tarihi kitaplarından bazıları da şunlardır: GöZCü gazetesindeki tarihi yazılarından seçtiklerine yer verdiği Coğrafyada Tarih ızleri, komünizmin yıkılışından sonra istiklaline kavuşan Türk Dünyasını incelediği Büyük Uyanış, Alman yazar Wallraff’ın En Alttakiler kitabına reddiye olan Tarih ıtiraz Ediyor En üsttekiler Türkler, özal’lı yılların siyasal kavgalarını işlediği Zirvede Kavga, tarih boyunca Türk Milliyetçiliğinin hukuki dayanaklarını incelediği Milliyetçiliğin Yasal Kavgaları, Evliya çelebi’den Seçmeler, Ahmet Vefik Paşa, ömer Seyfettin, tarihi roman Yaralı Yürek v.b. 150’liklerden Portreler ile Malta Sürgünlerinden Portreler, aynı madalyonun iki yanında yer alan, birbirine tamamen zıt düşüncede olan kişileri anlatır.

Liste fiyatı: 20.00 TL İndirimli İnternet Fiyatı: 16.00 TL

Ayrıntılı Bilgi Sepete Ekle

Milliyetçiliğin Yasal Kaynakları

Yalçın Toker'in 1 No.lu kitabı

Milliyetçiliğin Yasal Kaynakları

Devletimizin temel ilkesi, Türk milliyetçiliği prensibidir. Anayasamızdan itibaren bütün yasal kaynaklarımız pusulanın hep kuzeyi gösteren ibresi gibi Milliyetçiliği göstermektedir. Bütün yasal kaynaklarımız, ferde ve devlete; Milliyetçiliğe sarılmak, onu baştacı etmek, ilkelerini benimsetmek ve yaşatmak görevi veriliyor. -Yalçın Toker-

Eser 816 sayfa şömiz ciltlidir.  

Liste fiyatı: 50.00 TL İndirimli İnternet Fiyatı: 40.00 TL

Ayrıntılı Bilgi Sepete Ekle

Atatürk Muhaliflerrinden Portreler-4

Yalçın Toker'in 51. Kitabı

Atatürk Muhaliflerrinden Portreler-4

Bu 4. ciltle tamamı 1416 sayfa tutan Atatürk Muhaliflerinden Portreler isimli eserimiz de tamamlanmış oldu. Böylelikle, Milli Mücadelelerimizi yapan ve olayların içinde yaşayan 1. Meclis üyelerinin Gizli Celse Zabıtlarında yer alan 8 ciltte 2536 sayfalık büyük eser ortaya çıktı. Bilgi vermek üzere eserin Önsözünden bazı satırlar sunalım:

"İki yılı aşan bu çalışmam sırasında, 60 yıllık tarih araştırmalarımda öğrenemediğim yeni bilgilere ulaştım. Sakarya Savaşlarının, Büyük Taarruzun ayrıntılarını.. Batı Trakyayı ve Ege adalarını, Musul'u, Kıbrıs'ı niçin ve nasıl kaybettiğimizi.. Mudanya ve Lozan Müzakerelerinde nelerin olup bittiğini ayrıntıları ile öğrendim. Pontusçuların vahşetlerini, olayların içinde yaşayan Karadeniz Bölgesi milletvekillerinin ağzından dinlemiş gibi oldum.. 

1. Meclise milletvekili seçilenlerin, sağdan soldan borç  alarak Ankara'ya gidebildiklerini, bir çoğunun Ankara yollarında şehit olduklarını.. Mecliste kırık dökük sandalyeler üzerinde gece yarılarına kadar çalıştıktan sonra elektriksiz Ankara sıkaklarında, karanlıkta evlerine gitmeye çalıştıklarını üzülerek gördükçe bugünleri hatırladım.. Bugün milletvekillerinin konforlarını, emeklilik hakkı kazanışlarındaki ayrıcalıkları.. Aldıkları benzin paralarını, telefon paralarını gazetelerde okudukça, "bize verilen bu paralar fakir halkın dişinden tırnağından arttırdığı vergilerle ödeniyor.." diyen Erzurum milletvekili Yeşiloğlu'nun sözleri kulaklarımda çınladı.. Bunları ve bunlara benzer pek çok gerçeği bu kitapta okuyacaksınız.. Yalçın Toker..  

Liste fiyatı: 45.00 TL İndirimli İnternet Fiyatı: 38.00 TL

Ayrıntılı Bilgi Sepete Ekle

ATATÜRKÜN MECLİS KONUŞMALARI-2

Yalçın Toker'in 45. kitabı

ATATÜRKÜN MECLİS KONUŞMALARI-2

Atatürk'ün B.M.M.'nin açık ve gizli celselerinde yaptığı konuşmaları öğrenmek, her Türk için Ata'sını daha iyi tanımasını, fikirlerini daha ayrıntılı öğrenmesini ve  pek çok meraklarını gidermesini sağlayacak önemde bir çalışma olmuştur. Atatürk bu konuşmalarında Yeni Türkiye Devletinin kuruluşunda karşılaştığı güçlükleri ve engelleri anlatmakta , daha o günlerden, bugün de karşı karşıya olduğumuz pek çok milli soruna ışık tutmaktadır. Bir bakıma bize, tarihimizi yazanın değil yapanın ağzından okuma olanağı vermektedir.

Ancak Atatürk'ün bu konuşmalarında kullandığı dil son derece ağırdır. Bugünün gençlerinin rahatlıkla okuyup anlayabilmeleri hemen hemen olanasız gibidir. Onun için daha önce Atatürk'ün Nutuk'unu, Ziya Gökalp'in bütün kitaplarını sadeleştirmiş, okumayı yeni öğrenen yavrularımızdan yetişkinlere kadar Atatürk dizisinde bir çok küçük kitap yazmış olan ve Türkçesi konunun uzmanları tarafından takdirle karşılanan Yalçın Toker, Meclis konuşmalarını da sadeleştirdi. Tamamını dört veya beş ciltte basmayı planladı. Yayınlanmış bulunan birinci ciltten sonra şimdi ikinci cilt de okuyuculara sunuldu. Sizlerin de beğeneceğiniz umuduyla.. Toker Yayınları. 

Liste fiyatı: 25.00 TL İndirimli İnternet Fiyatı: 20.00 TL

Ayrıntılı Bilgi Sepete Ekle

ATATÜRKÜN MECLİS KONUŞMALARI-4

Yalçın Toker'in 47. kitabı

ATATÜRKÜN MECLİS KONUŞMALARI-4

Atatürk'ün B.M.M.'nin açık ve gizli celselerinde yaptığı konuşmaları öğrenmek, her Türk için Ata'sını daha iyi tanımasını, fikirlerini daha ayrıntılı öğrenmesini ve  pek çok meraklarını gidermesini sağlayacak önemde bir çalışma olmuştur. Atatürk bu konuşmalarında Yeni Türkiye Devletinin kuruluşunda karşılaştığı güçlükleri ve engelleri anlatmakta , daha o günlerden, bugün de karşı karşıya olduğumuz pek çok milli soruna ışık tutmaktadır. Bir bakıma bize, tarihimizi yazanın değil yapanın ağzından okuma olanağı vermektedir.

Ancak Atatürk'ün bu konuşmalarında kullandığı dil son derece ağırdır. Bugünün gençlerinin rahatlıkla okuyup anlayabilmeleri hemen hemen olanasız gibidir. Onun için daha önce Atatürk'ün Nutuk'unu, Ziya Gökalp'in bütün kitaplarını sadeleştirmiş, okumayı yeni öğrenen yavrularımızdan yetişkinlere kadar Atatürk dizisinde bir çok küçük kitap yazmış olan ve Türkçesi konunun uzmanları tarafından takdirle karşılanan Yalçın Toker, Meclis konuşmalarını da sadeleştirdi. Tamamını dört veya beş ciltte basmayı planladı. Yayınlanmış bulunan birinci ciltten sonra şimdi ikinci cilt de okuyuculara sunuldu. Sizlerin de beğeneceğiniz umuduyla.. Toker Yayınları. 

Liste fiyatı: 30.00 TL İndirimli İnternet Fiyatı: 24.00 TL

Ayrıntılı Bilgi Sepete Ekle


Sayfa:  Birinci   Önceki   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   Sonraki   Sonuncu

KAMPANYA-1: ZİYA GÖKALP KÜLLİYATI: 15 Kitap 172 TL İndirimli: 117 TL KAMPANYA-2: MİLLİ MÜCADELE TARİMİZİN GERÇEKLERİ (Atatür'ün Meclsi Konuşmaları 4 cilt: 70 TL. İndirimli: 56 TL ve Atatürk Muhaliflerinin Meclis Konuşmaları: 4 Kitap 80 TL. İndirimli: 59 TL) İki set birada 8 KİTAP: 15O TL.:İndirimli 105. TL KAMPANYA-3: OSMANLININ YIKILIŞI VE TC'NİN KURULUŞU SETİ: 1. İttihatçı Nazi Çılgınlıkları 25 Tl, 2. Yeşil Ordu 15 TL, 3. Malta Sürgünleri 15 TL, 4. Atatürkün Kürt Politikası 15 TL. Toplam 70 TL, indirimli 49 TL KAMPANYA-4: BUGÜNLERİN TOPLUMSAL VE SİYASAL OLAYLARI SETİ: 1. Cumhuriyet Kavgaları 20 Tl, 2. Milli Mücadelede İç İsyanlar 15 TL, 3. 150'likler'den Portreler 15 TL, 4. Zirvede Kavga 15 TL. Toplam 65 TL, indirimli 39 TL KAMPANYA-5: Her Kütüphaneye Gerekli Kitaplar: 1. Milliyetçiliğin Yasal Kaynakları 40 Tl, 2. Türkiyede Din ve Vicdan Hürriyeti 10 TL, 3. Coğrafyada Tarih İzleri 15 TL, 4. En Üsttekiler Türkler 15 TL. Toplam 80 TL, indirimli 49 TL KAMPANYA-6 YALÇIN TOKER'İN SON 5 KİTABI SETİ: 1.ATATÜRKE DİKTATÖR DİYENİN: 15 TL 2.SİZ ONA PADİŞAH DERSENİZ 15 tl 3.OKUDUĞUM KİTAPLARDAN TAYYİP BEYE SATIRLAR 20 tl, 4. YAKINDAN TANIDIĞIM ÜNLÜ: YAŞAR KEMAL. 4 KİTAP Toplam: 65 TL. İndirimli: 49 tl
>

ATATÜRK KİTAPLARI:

Bu dizideki 10 kitap 4,50x10=45 TL. Fiatı 35 TL olan Tam Metin NUTUK'la birlikte tamamı 70 YTL'lik bu sete 49 TL'ye sahip olabilirsiniz.

İstanbul içine adrese teslim edilir ve ücretini teslim alırken ödersiniz. 

 Ziyaretçi Sayısı
Bugün: 34
Dün: 40
Toplam: 30983

 


TOKER YAYINLARI

Adres: Cennet Mah. Yavuz Selim Cd. No:25 Küçükçekmece - İstanbul
Tel: (0 212) 601 00 35
Faks: (0 212) 601 00 35

email: yatoker@yahoo.com

Banka Havalesi veya PTT Ödemeli alışveriş yapabilirsiniz.

    a. PTT ödemeli gönderilir. Kitaplar teslim alınırken ücret ödenir.
    b. Banka havalesi ile ödenebilir.
    (T. İş Bankası Cennet Mah. Şubesi Hesap No: 1138-0569785)